Jak zjistíte, na kterém pozemku můžete stavět?

08.03.2022


Rádi byste si nechali postavit dům svých snů, ale nevíte, jak poznat, na kterém pozemku Vám bude umožněno stavět?


V dnešní době si můžete z pohodlí domova za pomoci Nahlížení do katastru nemovitostí zjistit, o jaký typ pozemku se jedná ( pozor, orná půda jakožto druh pozemku třeba vůbec nemusí znamenat, že pozemek nebude určen ke stavbě ), zda se nachází v chráněné krajinné oblasti, dále také jeho přesné rozměry, majitele a jeho adresu, zda je pozemek zastaven ve prospěch banky, jestli na něm váznou nějaká věcná břemena..   a tyto informace máte navíc zdarma :-)


Kde zjistíte, zda je pozemek určen ke stavbě?

Tuto informaci naleznete v platném územním plánu dané obce, který by měl být dostupný na stránkách Stavebního úřadu pro dané území. Jedná se jednak o mapku, na které jsou znázorněny různé oblasti různými barvami a v legendě si jednoduše vyhledáte, co která barva znamená a jak tedy můžete svůj pozemek do budoucna využívat. Kromě mapky je součástí územního plánu také textová část, ve které naleznete konkrétní podmínky, za kterých Vám bude stavba povolena.


Co když pozemek ke stavbě určen není?

V takovém případě je situace složitější, nicméně stále máte šanci na úspěch. Je však nezbytné, abyste podali písemnou žádost o změnu územního plánu v obci, ve které se Váš pozemek nachází. Je také vhodné, abyste měli ke své žádosti argumenty, které budou hovořit ve Váš prospěch ( zlepšení občanské vybavenosti, zkrášlení obce, nemovitost nezmění ráz krajiny.. ). Váš návrh pak posoudí zastupitelstvo obce, často již při nejbližší schůzi. Připravte se však na to, že rozhodnutí nemusí být vždy pro vás pozitivní.


Orná půda jakožto stavební pozemek?

V případě, že při nahlížení do katastru nemovitostí zjistíte, že se jedná o pozemek, jehož druh je třeba např. orná půda, nezoufejte, neznamená to, že zde nemůžete začít stavět :-) . Způsob skutečného využití pro danou parcelu najdete právě v aktuálním územním plánu.